Ώσμωση ονομάζεται το φαινόμενο της διέλευσης μορίων διαλύτη, μέσω ημιπερατής μεμβράνης, από τον διαλύτη στο διάλυμα ή από το διάλυμα μικρότερης συγκέντρωσης (αραιότερο) προς το διάλυμα μεγαλύτερης συγκέντρωσης σε διαλυμένη ουσία (πυκνότερο). Ημιπερατή είναι η μεμβράνη που επιτρέπει να περνούν μέσα από τους πόρους της τα μόρια του διαλύτη, αλλά δεν επιτρέπει να περνούν τα μόρια της διαλυμένης ουσίας. Ημιπερατές μεμβράνες υπάρχουν και φυσικές (π.χ. η κυτταρική μεμβράνη) και συνθετικές (π.χ. το σελοφάν).

Η ώσμωση είναι μια φυσική διαδικασία κατά την οποία ο διαλύτης κινείται, αυθόρμητα, μέσω μεμβράνης που είναι διαπερατή για τα μόριά του όχι όμως και για τα μόρια της διαλυμένης ουσίας και διαχωρίζει δύο διαλύματα διαφορετικών συγκεντρώσεων ή χωρίζει ένα διαλύτη από ένα διάλυμα. Χωρίς την ύπαρξη της μεμβράνης θα συνέβαινε απλή ανάμιξη των δύο διαλυμάτων ή του διαλύτη και του διαλύματος. Αν από την ημιπερατή μεμβράνη περνά και διαλυμένη ουσία, τότε η διαδικασία παύει να είναι ώσμωση και γίνεται διάχυση (diffusion) μεταξύ των δύο διαλυμάτων.

Η ώσμωση πραγματοποιείται με σκοπό να εξισωθούν οι συγκεντρώσεις των διαλυμάτων από τις δύο πλευρές της ημιπερατής μεμβράνης. Το φαινόμενο της ώσμωσης είναι πολύ σημαντικό στα διάφορα βιολογικά συστήματα, καθώς πολλές βιολογικές μεμβράνες είναι ημιπερατές.

Η αντίστροφη ώσμωση αποτελεί αγαπημένη επιλογή όσων κατοικούν μόνιμα σε νησιά, όπου το νερό είναι υφάλμυρο αλλά και όσων παίρνουν νερό μέσω γεώτρησης.

Φυσικά, είναι η καλύτερη επιλογή για νερά όπου το νερό είναι κάκιστης ποιότητας, επικίνδυνο ή μικροβιολογικά μη ασφαλές.

Αντίστροφη ώσμωση
Τα τελευταία χρόνια, παρατηρούμε μία αύξηση των πωλήσεων συστημάτων αντίστροφης ώσμωσης σε κατοίκους αστικών κέντρων, όπου παραδοσιακά το νερό δεν είναι τόσο κακό αλλά χειροτερεύει χρόνο με τον χρόνο.

Η οικιακή αντίστροφη ώσμωση λειτουργεί ως εξής: Το νερό περνάει από διάφορα στάδια φιλτραρίσματος νερού ώστε να αφαιρεθούν όσο το δυνατόν περισσότερα βλαβερά στοιχεία, χλώριο, χώματα, σκουριά κτλ.

Προσπαθούμε να φτάσει στην μεμβράνη της ώσμωσης όσο πιο καθαρό νερό γίνεται. Έτσι θα πετιέται λιγότερο νερό στην αποχέτευση.

Αφού περάσει αυτά τα στάδια φιλτραρίσματος το νερό περνάει από την ημιπερατή μεμβράνη της ώσμωσης.

Εδώ το βρώμικο νερό πετιέται στην αποχέτευση και το καθαρό νερό αποθηκεύεται στην δεξαμενή ώστε να μπορούμε να το πιούμε.

Μόλις ανοίγουμε τη βρύση, το σύστημα στέλνει νερό από τη δεξαμενή αφού πρώτα το περάσει από ένα φίλτρο βελτίωσης γεύσης.

Σε αυτό το στάδιο μπορείτε να προσθέσετε διάφορα φίλτρα όπως πχ υπεριώδης ακτινοβολία, φίλτρο αλκαλικών, φίλτρο εμπλουτισμού μετάλλων κτλ.

Για ό,τι χρειαστείτε, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας
Ε: info@aditwater.com

X