Τελικά να βάλω φίλτρο νερού ή να πίνω εμφιαλωμένο;

Η απάντηση είναι δική σας. Εμείς παραθέτουμε κάποια γεγονότα και εσείς αποφασίζετε τελικά τι θα κάνετε.

Υπάρχουν τριών ειδών εμφιαλωμένα νερά:

1. Φυσικό μεταλλικό νερό: Έχει υπόγεια προέλευση και αντλείται από πηγές. Διακρίνεται από το κοινό πόσιμο νερό, από την φυσιολογική του σύσταση, π.χ.σε περιεκτικότητα ανόργανων αλάτων. Στα φυσικά μεταλλικά νερά δεν επιτρέπεται καμία επεξεργασία απολύμανσης.
2. Νερό πηγής: Είναι το νερό υπόγειας προέλευσης που αντλείται από πηγές. Δεν υπόκειται σε επεξεργασία απολύμανσης αλλά τα φυσικοχημικά του χαρακτηριστικά είναι σαν εκείνα του κοινού πόσιμου νερού.
3. Επιτραπέζιο νερό: Νερό με χαρακτηριστικά που δεν διαφέρουν από εκείνα του κοινού πόσιμου νερού-αλλά που είναι εμφιαλωμένο. Επιτρέπεται να υποβληθεί σε διάφορες διεργασίες απολύμανσης.

Ξεκινώντας να συγκρίνουμε εμφιαλωμένο νερό και νερό φίλτρου:

  • Ας μιλήσουμε για το κόστος

Το εμφιαλωμένο νερό δεν παρέχεται δωρεάν και έτσι δεν είναι προσιτό σε χαμηλά κοινωνικοοικονομικά πληθυσμιακά στρώματα. Κάθε οικογένεια δαπανά 50€ έως 100€ το μήνα ή 600€ έως 1200€ τον χρόνο για την αγορά εμφιαλωμένου νερού.

Η αγορά ενός καλού φίλτρου νερού θα σας κοστίσει 150€ έως 400€ σαν πρώτη αγορά και 50€ έως 100€ το χρόνο για την αγορά του ανταλλακτικού φίλτρου ανάλογα με την ποιότητα που θα επιλέξετε. Με λίγα λόγια γλιτώνετε αρκετά ευρώ.

  • Ασφάλεια

Εμφιαλωμένα νερά σκεπασμένα με μουσαμάδες και εκτεθειμένα στις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού, για μέρες, μέχρι να μπουν στο ψυγείο και να τα πάρουμε μετά εμείς  για να τα πιούμε. Το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι συνθήκες αποθήκευσης μπορεί να αυξήσουν το μικροβιακό του φορτίο, με αποτέλεσμα να πίνουμε εμείς μικρόβια.

Πόσο σίγουροι είμαστε ότι το εμφιαλωμένο είναι ασφαλές; Για να συλλεχθεί, να εμφιαλωθεί και να μεταφερθεί από τον τόπο παραγωγής στον τόπο κατανάλωσης, απαιτείται η τήρηση αυστηρών προδιαγραφών.

Πως είστε βέβαιοι για τις συνθήκες συσκευασίας, μεταφοράς, αποθήκευσης; Για την ποιότητα υλικών συσκευασίας; Για τις προϋποθέσεις συντήρησης για αύξηση του ορίου κατανάλωσης; Την διαθεσιμότητα, μεταφορά, αποθήκευση στο σπίτι.

Από την άλλη μεριά το νερό της βρύσης είναι από το δίκτυο που υδρεύεται στην περιοχή, το νερό αυτό είναι αυτονόητα ασφαλές για κατάποση αλλιώς δεν θα λειτουργούσε το δίκτυο. Απλά η έλλειψη εμπιστοσύνης στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές ότι δεν ελέγχουν το δίκτυο, και μη σωστή λειτουργία καθαρισμού από περιοχή σε περιοχή, το καλύτερο θα ήταν να τοποθετούσατε ένα φίλτρο νερού για να εξασφαλίσετε το καθαρό νερό που αξίζει στον οργανισμό σας, για να πίνετε περισσότερο.

  • Επιπτώσεις στο περιβάλλον
    Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατανάλωση νερού είναι μεγάλες. Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσοι αέριοι ρύποι εκπέμπονται, για την μεταφορά εμφιαλωμένου νερού από την μία άκρη του κόσμου στην άλλη; Επίσης το 80% των εμφιαλωμένων μπουκαλιών καταλήγουν στις χωματερές (το όριο ζωής του πλαστικού είναι 400 χρόνια) με αποτέλεσμα να ρυπαίνουν τον υδροφόρο ορίζοντα. Μόνο το 5% ανακυκλώνεται.
  • Φθόριο

Πολλά εμφιαλωμένα νερά δεν είναι φθοριομένα με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η υγεία των δοντιών μας.

 Το νερό είναι ότι πιο σημαντικό για την υγεία μας. Το εμφιαλωμένο νερό είναι μια λύση ανάγκης. Από πλευράς υγείας, οικονομία και περιβάλλοντος, η ορθότερη επιλογή είναι να βάλουμε φίλτρο. Φυσικά η τελική απόφαση είναι δική σας.

X