Τεχνικά Χαρακτηριστικά – Φίλτρο Κεντρικής Παροχής Κ1

Διαστάσεις Συσκευής 31,5 cm x 11,5 cm
Διάμετρος Διατομής (inches) 1/2″
Διαστάσεις Φίλτρου (inches) 9 7/8″ × 2 1/2″ (25 cm x 6.5 cm)
Θερμοκρασία Εργασίας 2 °C – 45 °C
Μέγιστη Πίεση (bar) 8 bar
Διαφανές Περίβλημα Φίλτρου Υλικό PET1
Κάλυμμα Περιβλήματος Φίλτρου Υλικό PP2
O-ring NBR3
Αριθμός O-rings 1