Τεχνικά Χαρακτηριστικά – Φίλτρο Κεντρικής Παροχής 10″ Blue 1/2″

Ύψος (cm) 32 cm
Διάμετρος (cm) 13 cm
Θερμοκρασία Εργασίας 2 °C – 50 °C
Ονομαστικό Ύψος 10″
Μέγιστη Πίεση (bar) 8 bar